3.132 straipsnis. Tiesioji giminystes linija

3.132 straipsnis. Tiesioji giminystes linija
1. Tiesioji giminystes linija yra tarp protevio ir palikuoniu (proseneliai, seneliai, tevai, vaikai, vaikaiciai, provaikaiciai ir t. t.).2. Giminyste, einanti iš palikuonio i protevi, yra tiesioji aukštutine giminystes linija (vaikaiciai, vaikai, tevai, seneliai ir t. t.).3. Giminyste, einanti iš protevio i palikuoni, yra tiesioji žemutine giminystes linija (seneliai, tevai, vaikai, vaikaiciai ir t. t.).