3.133 straipsnis. Šonine giminystes linija

3.133 straipsnis. Šonine giminystes linija
Giminyste tarp asmenu, kilusiu iš bendro protevio, yra šonine giminystes linija (broliai ir seserys, pusbroliai ir pusseseres, dedes arba tetos ir sunenai arba dukterecios ir t. t.).