3.136 straipsnis. Svainyste

3.136 straipsnis. Svainyste
1. Svainyste – santykis tarp vieno sutuoktinio ir antro sutuoktinio giminaiciu (posunio, podukros, patevio, pamotes, uošves, uošvio, žento, marcios ir t. t.) bei tarp abieju sutuoktiniu giminaiciu (vyro brolio ar sesers ir žmonos brolio ar sesers, vyro tevo ar motinos ir žmonos tevo ar motinos ir t. t.).2. Svainyste teisines pasekmes sukelia tik istatymu numatytais atvejais.X skyriusVaiko kilmes nustatymasPirmasis skirsnisBendrieji vaiko kilmes nustatymo pagrindai