3.14 straipsnis. Santuokinis amžius

3.14 straipsnis. Santuokinis amžius
1. Santuoka leidžiama sudaryti asmenims, kurie santuokos sudarymo diena yra aštuoniolikos metu.2. Norincio tuoktis, taciau neturincio aštuoniolikos metu asmens prašymu teismas supaprastinto proceso tvarka turi teise sumažinti tokio asmens santuokini amžiu, bet ne daugiau kaip dvejais metais.3. Neštumo atveju teismas gali leisti tuoktis asmeniui, nesulaukusiam šešiolikos metu.4. Teismas, spresdamas klausima del santuokinio amžiaus sumažinimo, turi teismo posedyje išklausyti norincio tuoktis nepilnamecio tevu, globeju ar rupintoju nuomone ir atsižvelgti i jo psichine bei psichologine bukle, turtine padeti ir svarbias priežastis, del kuriu butina sumažinti santuokini amžiu. Neštumas – svarbi priežastis sumažinti santuokini amžiu.5. Kai sprendžiamas klausimas del santuokinio amžiaus sumažinimo, valstybine vaiko teisiu apsaugos institucija privalo pateikti išvada del santuokinio amžiaus sumažinimo tikslingumo ir ar tai atitinka nepilnamecio interesus.Straipsnio pakeitimai:Nr. XI-937, 2010-06-22, Žin., 2010, Nr. 76-3873 (2010-06-30)