3.144 straipsnis. Tevystes pripažinimas be motinos sutikimo

3.144 straipsnis. Tevystes pripažinimas be motinos sutikimo
1. Jei vaiko motina yra mirusi, neveiksni ar del kitu priežasciu negali paduoti pareiškimo pripažinti tevyste su vaiko tevu, ar tevystes pripažinti nesutinka nepilnamecio ar ribotai veiksnaus vyro, laikancio save vaiko tevu, tevai ar globejai (rupintojai), ar raštiškai sutikimo nepatvirtina vaikas, kuriam yra sueje dešimt metu, pareiškimas del tevystes pripažinimo gali buti pagrindas tevystei registruoti, jei ši pareiškima patvirtina teismas.2. Nagrinedamas pareiškima del tevystes pripažinimo, kai vaiko motina yra mirusi, neveiksni ar del kitu priežasciu negali paduoti pareiškimo kartu su vyru, laikanciu save vaiko tevu, teismas turi iš vaiko tevo pareikalauti irodymu, patvirtinanciu tevyste.3. Tevystes pripažinimo pareiškimas negali buti registruojamas, jeigu del tevystes pripažinimo nesutinka pilnametis vaikas.