3.15 straipsnis. Veiksnumas

3.15 straipsnis. Veiksnumas
1. Asmuo, isiteisejusiu teismo sprendimu pripažintas neveiksniu, negali sudaryti santuokos.2. Jeigu paaiškeja, kad yra iškelta byla del vieno iš ketinanciu susituokti asmenu pripažinimo neveiksniu, santuokos registracija turi buti atideta iki teismo sprendimo iškeltoje byloje isiteisejimo.