3.151 straipsnis. Asmenys, turintys teise kreiptis del tevystes (motinystes) nugincijimo

3.151 straipsnis. Asmenys, turintys teise kreiptis del tevystes (motinystes) nugincijimo
1. Pareikšti ieškini del tevystes (motinystes) nugincijimo gali asmuo, vaiko gimimo akto iraše irašytas kaip vaiko motina ar tevas, asmuo, vaiko gimimo iraše neirašytas kaip motina ar tevas, bet laikantis save vaiko motina ar tevu, nepilnamecio vyro, vaiko gimimo iraše irašyto kaip tevas, tevai ar globejai (rupintojai), vaikas, sulaukes pilnametystes, ar nepilnametis, igijes visiška veiksnuma.2. Jei vaiko motina ar tevas yra neveiksnus arba ribotai veiksnus, pareikšti ieškini gali jo globejai ar rupintojai.3. Pareikšti ieškini del tevystes nugincijimo vyrui, kuris yra mires, gali jo ipediniai, jeigu asmuo, irašytas kaip vaiko tevas, mire nepasibaigus ieškinio senaties terminui, numatytam šio kodekso 3.152 straipsnyje.