3.156 straipsnis. Tevu valdžios lygybe

3.156 straipsnis. Tevu valdžios lygybe
1. Tevo ir motinos teises ir pareigos savo vaikams yra lygios.2. Tevai turi lygias teises ir lygias pareigas savo vaikams, nesvarbu, ar vaikas gime susituokusiems, ar nesusituokusiems tevams, jiems santuoka nutraukus, teismui pripažinus ja negaliojancia ar tevams gyvenant skyrium.