3.158 straipsnis. Nepilnameciu tevu valdžia

3.158 straipsnis. Nepilnameciu tevu valdžia
1. Nepilnameciai veiksnus tevai turi visas asmenines teises ir pareigas savo vaikams.2. Nepilnameciai neveiksnus ar ribotai veiksnus tevai turi teise kartu su savo vaiku gyventi ir dalyvauti ji auklejant. Tokiais atvejais vaikui yra skiriamas globejas (rupintojas) šios knygos nustatyta tvarka.3. Sulauke pilnametystes ar tape veiksnus, tevai igyja vaikams visas teises ir pareigas.