3.159 straipsnis. Privalomas tevu valdžios vykdymas

3.159 straipsnis. Privalomas tevu valdžios vykdymas
1. Tevo ar motinos atsisakymas nuo teisiu ir pareigu savo nepilnameciams vaikams negalioja.2. Už vaiko auklejima ir priežiura tevai atsako bendrai ir vienodai.3. Tevu valdžia negali buti naudojamasi priešingai vaiko interesams.4. Už tevu valdžios nepanaudojima taikoma teisine atsakomybe, numatyta istatymuose.