3.160 straipsnis. Tevu valdžios pabaiga

3.160 straipsnis. Tevu valdžios pabaiga
1. Tevu teises ir pareigos baigiasi vaikui sulaukus pilnametystes ar tapus veiksniam.2. Tam tikrais atvejais, atsižvelgiant i vaiko interesus, tevu valdžia gali buti laikinai ar neterminuotai apribota arba vaikas gali buti atskirtas nuo tevu šios knygos nustatyta tvarka.Antrasis skirsnisVaiku teises ir pareigos