3.164 straipsnis. Nepilnamecio vaiko dalyvavimas užtikrinant jo teises

3.164 straipsnis. Nepilnamecio vaiko dalyvavimas užtikrinant jo teises
1. Kai sprendžiamas bet koks su vaiku susijes klausimas, vaikas, sugebantis suformuluoti savo pažiuras, turi buti išklausytas tiesiogiai, o jei tai neimanoma, – per atstova ir priimant sprendima i jo norus turi buti atsižvelgta, jei tai neprieštarauja paties vaiko interesams. Sprendžiant klausima del globejo (rupintojo) paskyrimo ar ivaikinimo, i vaiko norus turi buti atsižvelgiama išskirtinai.2. Jei vaikas mano, kad tevai pažeidineja jo teises, jis turi teise savarankiškai kreiptis gynybos i valstybine vaiko teisiu apsaugos institucija, o nuo keturiolikos metu – ir i teisma.Treciasis skirsnisAsmenines tevu teises ir pareigos
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.