3.165 straipsnis. Tevu asmeniniu teisiu ir pareigu turinys

3.165 straipsnis. Tevu asmeniniu teisiu ir pareigu turinys
1. Tevai turi teise ir pareiga aukleti savo vaikus ir yra atsakingi už savo vaiku auklejima ir vystyma, privalo rupintis savo vaiku sveikata, ju dvasiniu ir moraliniu ugdymu. Tevai atlikdami šias pareigas turi pirmumo teise prieš kitus asmenis.2. Tevai privalo sudaryti salygas savo vaikams mokytis iki istatymuose nustatyto amžiaus.3. Visus klausimus, susijusius su vaiku auklejimu, sprendžia abu tevai tarpusavio susitarimu. Jeigu tevai nesusitaria, gincijama klausima sprendžia teismas.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.