3.167 straipsnis. Pavardes vaikui suteikimas

3.167 straipsnis. Pavardes vaikui suteikimas
1. Kiekvienam vaikui yra suteikiama tevu pavarde.2. Jei tevu pavardes skirtingos, vaikui suteikiama tevo ar motinos pavarde tevu susitarimu. Tevui ir motinai nesusitarus, vieno iš tevu pavarde suteikiama teismo nutartimi.3. Registruojant vaiko, kurio tevai nežinomi, gimima, vaikui pavarde suteikia valstybine vaiku teisiu apsaugos institucija.4. Vaiko vardo ir pavardes pakeitimo pagrindus ir tvarka nustato teisingumo ministro patvirtintos Civilines metrikacijos taisykles.