3.170 straipsnis. Skyrium gyvenancio tevo ar motinos teise bendrauti su vaiku ir dalyvauti ji auklejant

3.170 straipsnis. Skyrium gyvenancio tevo ar motinos teise bendrauti su vaiku ir dalyvauti ji auklejant
1. Tevas ar motina, negyvenantys kartu su vaiku, turi teise ir pareiga bendrauti su vaiku ir dalyvauti ji auklejant.2. Vaikas, kurio tevai gyvena skyrium, turi teise nuolat ir tiesiogiai bendrauti su abiem tevais, nesvarbu, kur tevai gyvena.3. Tevas ar motina, pas kuri gyvena vaikas, neturi teises kliudyti antrajam iš tevu bendrauti su vaiku ir dalyvauti ji auklejant.4. Kai tevai nesusitaria del skyrium gyvenancio tevo ar motinos dalyvavimo auklejant vaika ir bendravimo su juo, bendravimo su vaiku ir dalyvavimo ji auklejant tvarka nustato teismas.5. Tevas ar motina, gyvenantys su vaiku skyrium, turi teise gauti informacija apie vaika iš visu auklejimo, mokymo, gydymo, vaiko teisiu apsaugos ir kitu istaigu bei instituciju, kurios turi ryši su jo vaiku. Atsisakyti suteikti informacija galima tik tuo atveju, jei yra gresmes vaiko sveikatai ar gyvybei iš tevo ar motinos puses, taip pat istatymu nustatytais atvejais.6. Istaigu, organizaciju ar kitokiu instituciju ir fiziniu asmenu atsisakymas tevams suteikti informacija apie ju vaikus gali buti skundžiamas teismui.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.