3.173 straipsnis. Gincai del vaiko vardo ir pavardes

3.173 straipsnis. Gincai del vaiko vardo ir pavardes
1. Kreiptis su prašymu i teisma suteikti vaikui varda ar pavarde, kai tevai nesusitaria, turi teise vaiko tevas, motina ar neveiksniu nepilnameciu tevu tevai (globejai, rupintojai).2. Teismas prašyma suteikti vaikui varda ar pavarde nagrineja supaprastinto proceso tvarka ir vaikui varda ar pavarde suteikia nutartimi, išklauses tevus ar gaves ju rašytinius paaiškinimus.