3.180 straipsnis. Tevu valdžios apribojimo salygos, budai ir pasekmes

3.180 straipsnis. Tevu valdžios apribojimo salygos, budai ir pasekmes
1. Kai tevai (tevas ar motina) vengia atlikti savo pareigas aukleti vaikus, piktnaudžiauja tevu valdžia, žiauriai elgiasi su vaikais, daro žalinga itaka vaikams savo amoraliu elgesiu arba nesirupina vaikais, teismas gali priimti sprendima del laikino ar neterminuoto tevu (tevo ar motinos) valdžios apribojimo.2. Laikina ar neterminuota tevu (tevo ar motinos) valdžios apribojima teismas taiko atsižvelgdamas i konkrecias aplinkybes, del kuriu prašoma apriboti tevu valdžia. Neterminuotas tevu valdžios apribojimas gali buti taikomas tuomet, kai teismas padaro išvada, kad tevai (tevas ar motina) daro ypatinga žala vaiko vystymuisi ar visiškai juo nesirupina, ir nera duomenu, kad padetis gali pasikeisti.3. Apribojus tevu valdžia laikinai ar neterminuotai, tevams sustabdomos asmenines ir turtines teises, pagristos giminyste ir nustatytos istatymu. Išlieka teise matytis su vaiku, išskyrus atvejus, kai tai prieštarauja vaiko interesams. Apribojus tevu valdžia neterminuotai, be atskiro tevu sutikimo vaikas gali buti ivaikintas.4. Tevu valdžios apribojimas taikomas tik del tu vaiku ir tik tam iš tevu, del kurio priimtas teismo sprendimas.