3.183 straipsnis. Tevu valdžios apribojimo prašymu nagrinejimas

3.183 straipsnis. Tevu valdžios apribojimo prašymu nagrinejimas
1. Prašymai del vaiko atskyrimo nuo tevu panaikinimo nagrinejami supaprastinto proceso tvarka. Jei paaiškeja, kad yra pagrindas tevu valdžia laikinai ar neterminuotai apriboti, prašymas perduodamas nagrineti ieškinio teisena.2. Teismas, nagrinejantis ieškinius del tevu valdžios apribojimo bei perduotus nagrineti ieškinine tvarka pareiškimus del vaiko atskyrimo nuo tevu, nesaistomas pareikštu reikalavimu ir priima sprendima atsižvelgdamas i susidariusia padeti ir vaiko interesus.3. Teismas išklauso vaiko, galincio suformuluoti savo pažiuras, nuomone ir i tai atsižvelgia.4. Priemes sprendima apriboti tevu valdžia, teismas tuo paciu sprendimu skiria vaikui globa (rupyba) ir nustato jo gyvenamaja vieta.