3.185 straipsnis. Nepilnameciu vaiku turto tvarkymas

3.185 straipsnis. Nepilnameciu vaiku turto tvarkymas
1. Turta, kuris yra nepilnameciu vaiku nuosavybe, tvarko ju tevai uzufrukto teisemis. Tevu uzufrukto teise negali buti ikeista, parduota ar kitokiu budu perleista ar suvaržyta, iš jos taip pat negali buti išieškoma.2. Tevai savo nepilnameciam vaikui priklausanti turta tvarko bendru sutarimu. Tarp tevu kilus gincui del turto tvarkymo, bet kuris iš ju turi teise kreiptis i teisma su prašymu nustatyti turto tvarkymo tvarka.3. Jeigu tevai ar vienas iš ju netinkamai tvarko savo nepilnameciam vaikui priklausanti turta, darydami žala nepilnamecio turtiniams interesams, valstybine vaiko teisiu apsaugos institucija arba prokuroras turi teise kreiptis i teisma ir prašyti nušalinti tevus nuo nepilnameciui priklausancio turto tvarkymo. Jei yra pagrindas, teismas nušalina tevus nuo ju nepilnamecio vaiko turto tvarkymo, panaikina tevu uzufrukto teise i vaiko turta bei skiria kita asmeni nepilnameciui priklausancio turto administratoriumi. Kai išnyksta nušalinimo pagrindai, teismas gali leisti tevams toliau tvarkyti ju nepilnameciu vaiku turta uzufrukto teisemis.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.