3.188 straipsnis. Sandoriai, susije su nepilnamecio vaiko turtu

3.188 straipsnis. Sandoriai, susije su nepilnamecio vaiko turtu
1. Be išankstinio teismo leidimo tevai neturi teises:1) perleisti, ikeisti savo nepilnameciu vaiku turta ar kitaip suvaržyti teises i ji;2) savo nepilnameciu vaiku vardu priimti ar atsisakyti priimti palikima;3) sudaryti nepilnameciu vaiku turto nuomos sutarti ilgesniam nei penkeriu metu terminui;4) nepilnameciu vaiku vardu sudaryti arbitražini susitarima;5) nepilnameciu vaiku vardu sudaryti paskolos sutarti, jeigu sutarties suma viršija keturiu minimaliu algu dydi;6) investuoti nepilnameciu vaiku pinigines lešas, jeigu ju suma viršija dešimties minimaliu menesiniu algu dydi.2. Jeigu sudarant sandori kyla interesu konfliktas tarp tu paciu tevu nepilnameciu vaiku arba tarp nepilnamecio vaiko ir jo tevu, bet kurio iš tevu prašymu teismas tam sandoriui sudaryti skiria ad hoc globeja.3. Jeigu kyla interesu konfliktas tarp nepilnamecio vaiko ir vieno iš jo tevu, vaiko interesams atstovauja ir sandorius sudaro tas iš tevu, tarp kurio ir vaiko nera interesu konflikto.4. Pažeidus šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytas normas, sandoris gali buti pripažintas negaliojanciu pagal vaiko, vieno iš jo tevu ar ju ipediniu ieškini.