3.19 straipsnis. Prašymo iregistruoti santuoka viešas skelbimas

3.19 straipsnis. Prašymo iregistruoti santuoka viešas skelbimas
Prašymo iregistruoti santuoka padavimo faktas viešai skelbiamas šio kodekso 3.302 straipsnio nustatyta tvarka.