3.192 straipsnis. Tevu pareiga materialiai išlaikyti savo vaikus

3.192 straipsnis. Tevu pareiga materialiai išlaikyti savo vaikus
1. Tevai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamecius vaikus. Išlaikymo tvarka ir forma nustatoma bendru tevu susitarimu.2. Išlaikymo dydis turi buti proporcingas nepilnameciu vaiku poreikiams bei ju tevu turtinei padeciai iružtikrinti butinas vaikui vystytis salygas.3. Materialini išlaikyma savo nepilnameciams vaikams privalo teikti abu tevai proporcingai savo turtinei padeciai.