Ketvirtadienis, gegužės 30 d.

32 straipsnis. Darbo sutarties sąvoka

32 straipsnis. Darbo sutarties sąvoka
1. Darbo sutartis − darbuotojo ir darbdavio susitarimas, pagal kurį darbuotojas įsipareigoja būdamas pavaldus darbdaviui ir jo naudai atlikti darbo funkciją, o darbdavys įsipareigoja už tai mokėti darbo užmokestį. Straipsnio dalies pakeitimai: Nr. XIII-413, 2017-06-06, paskelbta TAR 2017-06-14, i. k. 2017-10021 2. Pavaldumas darbdaviui reiškia darbo funkcijos atlikimą, kai darbdavys turi teisę kontroliuoti ar vadovauti tiek visam darbo procesui, tiek ir jo daliai, o darbuotojas paklūsta darbdavio nurodymams ar darbovietėje galiojančiai tvarkai. 3. Atliekant darbo funkciją, kylanti komercinė, finansinė ar gamybinė grėsmė tenka darbdaviui.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.