3.201 straipsnis. Išlaikymo dydžio ir formos pakeitimas

3.201 straipsnis. Išlaikymo dydžio ir formos pakeitimas
1. Teismas gali pagal vaiko, jo tevo (motinos) arba valstybines vaiko teisiu apsaugos institucijos ar prokuroro ieškini sumažinti arba padidinti priteisto išlaikymo dydi, jeigu po teismo sprendimo, kuriuo buvo priteistas išlaikymas, priemimo iš esmes pasikeite šaliu turtine padetis.2. Priteisto išlaikymo dydis gali buti padidintas atsiradus papildomoms vaiko priežiuros išlaidoms (vaiko liga, sužalojimas, slaugymas ar nuolatine priežiura). Prireikus teismas gali priteisti atlyginti ir busimas vaiko gydymo išlaidas.3. Teismas pagal šio straipsnio 1 dalyje nurodytu asmenu prašyma gali pakeisti priteisto išlaikymo forma.