3.208 straipsnis. Išlaikymo indeksavimas

3.208 straipsnis. Išlaikymo indeksavimas
Jeigu išlaikymas buvo priteistas periodinemis išmokomis, išlaikymo suma indeksuojama kasmet Vyriausybes nustatyta tvarka atsižvelgiant i infliacija.V dalisIVaikinimasXIII skyriusIVAIKINIMO SALYGOS IR TVARKA