3.210 straipsnis. Asmenys, turintys teise ivaikinti

3.210 straipsnis. Asmenys, turintys teise ivaikinti
1. Ivaikintojais gali buti pilnameciai abieju lyciu asmenys iki penkiasdešimties metu, tinkamai pasirenge ivaikinti. Išimtiniais atvejais teismas gali leisti ivaikinti ir vyresnio amžiaus asmenims.2. Teise ivaikinti turi sutuoktiniai. Išimtiniais atvejais leidžiama ivaikinti nesusituokusiam asmeniui ar vienam iš sutuoktiniu.3. Nesusituoke asmenys to paties vaiko ivaikinti negali.4. Ivaikintojai negali buti asmenys, teismo pripažinti neveiksniais arba ribotai veiksniais, asmenys, kuriems yra ar buvo apribota tevu valdžia, buve vaiko globejai (rupintojai), jei globa (rupyba) panaikinta del ju kaltes.5. Asmenys, norintys isivaikinti vaika (išskyrus vaiko motinos (tevo) sutuoktini ir giminaicius), turi buti itraukti i asmenu, norinciu isivaikinti vaika, apskaita, kuria tvarko valstybine ivaikinimo institucija.6. Jeigu ta pati vaika nori ivaikinti keli ivaikintojai, pirmenybe, atsižvelgiant i vaiko interesus, teikiama:1) giminaiciams;2) sutuoktiniams;3) asmenims, ivaikinantiems seseris ir brolius kartu;4) Lietuvos Respublikos pilieciams;5) asmenims, ivaikinantiems savo sutuoktinio vaikus ir ivaikius;6) asmenims, kuriu šeimoje auklejamas ir išlaikomas vaikas, kuri norima ivaikinti.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.