3.215 straipsnis. Ivaikinamo vaiko sutikimas

3.215 straipsnis. Ivaikinamo vaiko sutikimas
1. Kai ivaikinamas dešimties metu sulaukes vaikas, butinas jo rašytinis sutikimas. Sutikima vaikas duoda teismui, be šio sutikimo ivaikinti negalima.2. Kai ivaikinamas dešimties metu nesulaukes vaikas, jei jis sugeba išreikšti savo nuomone, turi buti išklausytas teisme, ir teismas, priimdamas sprendima, turi atsižvelgti i vaiko nora, jei jis neprieštarauja jo paties interesams.