3.22 straipsnis. Prašymas del kliuciu sudaryti santuoka

3.22 straipsnis. Prašymas del kliuciu sudaryti santuoka
1. Bet kuris suinteresuotas asmuo turi teise raštu pareikšti civilines metrikacijos istaigai, paskelbusiai apie prašyma iregistruoti santuoka, kad yra šioje knygoje numatytu kliuciu sudaryti santuoka.2. Civilines metrikacijos istaigos pareigunas, gaves prašyma del kliuciu sudaryti santuoka, atideda santuokos registravima ir ipareigoja prašyma padavusi asmeni per tris dienas pateikti rašytinius prašyme nurodytu faktu irodymus. Jeigu asmuo per tris dienas tokiu irodymu nepateikia, santuoka registruojama bendra tvarka.3. Jeigu pateikiami rašytiniai irodymai apie esancias kliutis sudaryti santuoka, civilines metrikacijos istaigos pareigunas sustabdo santuokos registravima ir, jei kyla gincas, išaiškina norintiems tuoktis asmenims ju teise kreiptis i teisma del tokio prašymo paneigimo. Tokiais atvejais santuoka registruojama tik tada, kai norintys tuoktis asmenys pateikia civilines metrikacijos istaigai isiteisejusi teismo sprendima, kuriuo prašymas del kliuciu sudaryti santuoka yra paneigtas kaip nepagristas.4. Jeigu teismas savo sprendimu prašyma del kliuciu sudaryti santuoka pripažista nepagristu, tai norintys tuoktis asmenys, o po santuokos sudarymo – sutuoktiniai turi teise per vienerius metus nuo tokio teismo sprendimo isiteisejimo dienos reikalauti tiesioginiu nuostoliu atlyginimo iš prašyma del kliuciu sudaryti santuoka padavusio asmens, išskyrus atvejus, kai prašyma buvo padave vieno iš sutuoktiniu tevai ar prokuroras.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.