3.222 straipsnis. Vaiko perkelimas i šeima iki ivaikinimo

3.222 straipsnis. Vaiko perkelimas i šeima iki ivaikinimo
1. Busimiems iteviams valstybines ivaikinimo institucijos prašymu ar savo iniciatyva teismas iki ivaikinimo gali nustatyti nuo šešiu iki dvylikos menesiu bandomaji laika ir perkelti vaika gyventi, aukleti ir išlaikyti i busimuju iteviu šeima. Jei priimama nutartis perkelti vaika i šeima, ivaikinimo bylos nagrinejimas sustabdomas.2. Bandomasis laikas gali buti skiriamas atsižvelgiant i busimu iteviu ir vaiko psichologini pasirengima ivaikinti, busimu iteviu ir ivaikio bendravimo trukme iki prašymo ivaikinti ir kitas aplinkybes, del kuriu gali kilti abejoniu, ar vaikas pritaps ivaikintoju šeimoje.3. Teismo nutartimi vaika perkelus i šeima iki ivaikinimo, vaiko ir busimu ivaikintoju tarpusavio teises ir pareigos, išskyrus paveldejimo, prilyginamos vaiku ir tevu pagal kilme tarpusavio teisems bei pareigoms.4. Ivaikine vaika, ivaikintojai laikomi vaiko tevais pagal istatyma nuo nutarties perkelti vaika i šeima isiteisejimo. Teismas tai pažymi teismo sprendime.