3.224 straipsnis. Ivaikinimas užsienio valstybes pilieciui

3.224 straipsnis. Ivaikinimas užsienio valstybes pilieciui
1. Užsienio valstybes pilieciui, ivaikinanciam vaika, taikomos šio kodekso 3.209–3.221 straipsniuose nustatytos taisykles.2. Be šio kodekso 3.209–3.221 straipsniuose nustatytu taisykliu, ivaikinimas užsienio valstybes pilieciams galimas, jeigu:1) per šešis menesius nuo vaiko irašymo i galimu ivaikinti vaiku saraša nera Lietuvos Respublikos pilieciu prašymu ivaikinti ar globoti vaika;2) vaiko, auklejamo ir išlaikomo šeimoje ar šeimynoje, šeimos ar šeimynos tevai duoda teismui rašytini sutikima ivaikinti;3) vaiko globejas (rupintojas) duoda teismui rašytini sutikima ivaikinti.3. Teismas turi teise vaiko interesais priimti sprendima ivaikinti be šeimos, šeimynos tevu, globejo (rupintojo) sutikimo.4. Kai vaikas ivaikinamas kitoje valstybeje, turi buti imamasi visu reikiamu priemoniu, kad vaiko ikurdinimas kitoje valstybeje neleistu su tuo susijusiems asmenims gauti nepateisinamos materialines naudos.5. Sprendžiant klausima del vaiko ivaikinimo užsienio valstybes pilieciui, privalo buti atsižvelgta i vaiko auklejimo paveldimuma, etnine kilme, religine ir kulturine priklausomybe ir gimtaja kalba, taip pat ar valstybes, i kuria vaikas ivaikinamas, teise atitinka 1993 m. gegužes 29 d. Hagos konvencijos del vaiku apsaugos ir bendradarbiavimo tarptautinio ivaikinimo srityje, reikalavimus.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.