3.227 straipsnis. Ivaikinimo pasekmes

3.227 straipsnis. Ivaikinimo pasekmes
1. Ivaikinimu panaikinamos tevu ir vaiku bei ju giminaiciu pagal kilme tarpusavio asmenines ir turtines teises bei pareigos ir sukuriamos iteviams bei ju giminaiciams ir ivaikiams bei ju palikuonims tarpusavio asmenines ir turtines teises bei pareigos kaip giminaiciams pagal kilme.2. Ivaikintojai laikomi vaiko tevais pagal istatyma nuo teismo sprendimo ivaikinti isiteisejimo, išskyrus šio kodekso 3.222 straipsnio 4 dalyje numatyta išimti.