3.228 straipsnis. Ivaikio vardas ir pavarde

3.228 straipsnis. Ivaikio vardas ir pavarde
1. Teismo sprendimu ivaikintam vaikui suteikiama iteviu pavarde ir gali buti pakeiciamas vaiko vardas, jeigu varda pakeisti sutinka vaikas, galintis išreikšti savo nuomone.2. Iteviu ir ivaikio, galincio išreikšti savo nuomone, prašymu vaikui gali buti paliekama buvusi pavarde pagal kilme.3. Kai del ivaikio pavardes ar vardo nesutaria iteviai tarp saves ar su vaiku, pavardes ar vardo pakeitimo klausima išsprendžia teismas, atsižvelgdamas i vaiko interesus.VI dalisKITU ŠEIMOS NARIU TEISES IR PAREIGOSXV skyriusBENDRAS GYVENIMAS NEIREGISTRAVUS SANTUOKOS