3.231 straipsnis. Sugyventiniu bendrai naudojamo turto teisinis režimas

3.231 straipsnis. Sugyventiniu bendrai naudojamo turto teisinis režimas
1. Jeigu šio kodekso 3.230 straipsnyje nurodyti nekilnojamieji daiktai ar teises i ji iregistruoti vieno sugyventinio vardu, abu sugyventiniai bendru prašymu gali nurodyti atitinkamam viešam registrui irašyti reikiama iraša apie tai, kad šiuos daiktus ar teises i juos abu sugyventiniai bendrai naudoja. Tokiame prašyme esanciu sugyventiniu parašu tikruma turi patvirtinti notaras.2. Sugyventiniai turi teise sudaryti notarine tvarka sutarti, kurioje jie nustato bendrai igyto ir naudojamo turto padalijimo klausimus pasibaigus ju bendram gyvenimui. Tokiai sutarciai mutatis mutandis taikomos šio kodekso 3.101–3.108 straipsniu nuostatos.