3.234 straipsnis. Bendrai naudojamo turto padalijimo tvarka

3.234 straipsnis. Bendrai naudojamo turto padalijimo tvarka
1. Kad padalytu bendrai sugyventiniu igyta ir naudojama turta šio kodekso 3.232 straipsnyje nurodytais atvejais, teismas nustato sugyventiniu bendrai igyta ir naudojama turta ir kiekvieno ju atskira turta. Kai nustatomas sugyventiniu bendrai igytas ir naudojamas turtas, atimamos sutuoktiniu bendros skolos, kurias sugyventiniai turejo pasibaigus ju bendram gyvenimui.2. Likes bendrai igytas ir naudojamas turtas, atskaiciavus sugyventiniu bendras skolas, padalijamas tarp ju lygiomis dalimis, išskyrus šio straipsnio numatytas išimtis.3. Nuo lygiu daliu principo teismas turi teise nukrypti, jeigu, atsižvelgiant i sugyventiniu nepilnameciu vaiku interesus, sugyventiniu bendro gyvenimo trukme, ju amžiu, sveikata, turtine padeti, asmenini indeli i bendro turto sukaupima bei kitas svarbias aplinkybes, butu teisinga ir protinga vienam sugyventiniui priteisti didesne turto dali.4. Gyvenamasis namas ar butas gali buti paliktas sugyventiniui, kuriam, atsižvelgiant i jo amžiu, sveikata, turtine padeti, jo nepilnameciu vaiku interesus bei kitas svarbias aplinkybes, jis yra reikalingesnis. Tokiu atveju šio sugyventinio kito turto dalis mažinama. Jeigu gyvenamojo namo ar buto verte viršijo sugyventinio, kuriam jie priteisti, dali, jis turi išmoketi kitam sugyventiniui kompensacija pinigais.5. Gyvenamasis namas ar butas, kuris priklause nuosavybes teise vienam sugyventiniui prieš prasidedant ju bendram gyvenimui, gali buti paliktas uzufrukto teise kitam, jeigu šis sugyventinis turi bendru nepilnameciu vaiku arba del savo sveikatos, amžiaus ar del kitokiu svarbiu aplinkybiu neturi savo gyvenamosios patalpos.6. Kitas turtas, nenumatytas šio kodekso 3.230 straipsnyje, kuris buvo igytas ar prižiurimas panaudojant abieju sugyventiniu lešas, dalijamas pagal bendrosios dalines nuosavybes taisykles.