3.235 straipsnis. Teise naudotis gyvenamaja patalpa

3.235 straipsnis. Teise naudotis gyvenamaja patalpa
1. Teismas, atsižvelgdamas i bendro gyvenimo trukme, sugyventiniu nepilnameciu vaiku interesus, sugyventiniu amžiu, sveikata, turtine padeti bei kitas svarbias aplinkybes, turi teise palikti naudotis nuomojama gyvenamaja patalpa tam sugyventiniui, kuriam ta gyvenamoji patalpa reikalingesne.2. Teismas, atsižvelgdamas i bylos aplinkybes, gali ipareigoti sugyventini, kuriam palikta teise naudotis nuomojama gyvenamaja patalpa, išmoketi kitam sugyventiniui pinigine kompensacija, susijusia su kitos gyvenamosios patalpos ieškojimo ir persikelimo išlaidomis.XVI skyriusKITU ŠEIMOS NARIU TARPUSAVIO IŠLAIKYMO PAREIGOS