3.236 straipsnis. Pilnamecio brolio (sesers) pareiga išlaikyti nepilnameti broli (seseri)

3.236 straipsnis. Pilnamecio brolio (sesers) pareiga išlaikyti nepilnameti broli (seseri)
1. Pilnametis brolis (sesuo), turintis galimybe, privalo išlaikyti paramos reikalinga nepilnameti broli (seseri), neturinti tevu arba negalinti gauti ju išlaikymo.2. Išlaikymo tvarkai mutatis mutandis taikomos šios knygos XII skyriaus antrojo skirsnio normos.