3.237 straipsnis. Vaikaiciu ir seneliu tarpusavio išlaikymas

3.237 straipsnis. Vaikaiciu ir seneliu tarpusavio išlaikymas
1. Pilnameciai vaikaiciai, turinys galimybe, privalo išlaikyti savo nedarbingus ir paramos reikalingus senelius.2. Seneliai, turintys galimybe, privalo išlaikyti paramos reikalingus savo nepilnamecius vaikaicius, neturincius tevu arba negalincius gauti ju išlaikymo.3. Išlaikymo tvarkai mutatis mutandis taikomos šios knygos XII skyriaus antrojo skirsnio normos.VII dalisGLOBA IR RUPYBAXVII skyriusBENDROSIOS NUOSTATOS