3.24 straipsnis. Santuokos sudarymas bažnycios (konfesiju) nustatyta tvarka

3.24 straipsnis. Santuokos sudarymas bažnycios (konfesiju) nustatyta tvarka
1. Bažnycios (konfesiju) nustatyta tvarka santuoka sudaroma pagal atitinkamos religijos vidaus (kanonu) teises nustatyta procedura.2. Santuokos sudarymas bažnycios (konfesiju) nustatyta tvarka sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir santuokos sudarymas civilines metrikacijos istaigoje, jeigu:1) nebuvo pažeistos šio kodekso 3.12–3.17 straipsniuose nustatytos santuokos sudarymo salygos;2) santuoka buvo sudaryta pagal Lietuvos Respublikoje iregistruotu ir valstybes pripažintu religiniu organizaciju kanonu nustatyta procedura;3) santuokos sudarymas bažnycios (konfesiju) nustatyta tvarka buvo itrauktas i apskaita civilines metrikacijos istaigoje šios knygos nustatyta tvarka.