3.240 straipsnis. Globejo ir rupintojo teisine padetis

3.240 straipsnis. Globejo ir rupintojo teisine padetis
1. Globejas ir rupintojas yra savo globotiniu atstovai pagal istatyma ir gina neveiksniu ar ribotai veiksniu asmenu teises ir interesus be specialaus pavedimo.2. Globejas turi teise sudaryti atstovaujamo neveiksnaus asmens vardu ir interesais visus butinus sandorius.3. Rupintojas duoda sutikima ribotai veiksniam asmeniui sudaryti sandori, kurio šis negali sudaryti savarankiškai, taip pat padeda ribotai veiksniam asmeniui igyvendinti kitas jo teises ar ivykdyti pareigas bei saugo jo teises ir teisetus interesus nuo treciuju asmenu piktnaudžiavimo.