3.242 straipsnis. Globejo ir rupintojo paskyrimas

3.242 straipsnis. Globejo ir rupintojo paskyrimas
1. Teismas, pripažines asmeni neveiksniu ar ribotai veiksniu, privalo nedelsdamas paskirti šio asmens globeja ar rupintoja.2. Nepilnamecio globejas ar rupintojas skiriamas šios knygos XVIII skyriaus normu nustatyta tvarka.3. Globeju ar rupintoju gali buti skiriamas tik veiksnus fizinis asmuo ir tik tuo atveju, kai yra jo rašytinis sutikimas. Skiriant asmeni globeju ar rupintoju, turi buti atsižvelgiama i jo moralines ir kitokias savybes, jo galimybe igyvendinti globejo ar rupintojo funkcijas, jo santykius su asmeniu, kuriam nustatoma globa ar rupyba, i globejo ar rupintojo pageidavima bei kitas turincias reikšmes aplinkybes.4. Šio straipsnio normos netaikomos, jeigu globeju ar rupintoju yra paskirta atitinkama gydymo, auklejimo ar globos (rupybos) institucija, kurioje yra neveiksnus ar ribotai veiksnus asmuo.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.