3.243 straipsnis. Globejo ir rupintojo pareigu atlikimas

3.243 straipsnis. Globejo ir rupintojo pareigu atlikimas
1. Globejas, kuris yra globotinio tevas, motina ar kitas artimasis giminaitis, pareigas atlieka neatlygintinai. Kitais atvejais globejas turi teise i savo patirtu butinu išlaidu, susijusiu su globejo pareigomis, atlyginima iš neveiksnaus asmens turto. Šiu išlaidu dydi bei ju atlyginimo tvarka nustato teismas pagal globejo prašyma.2. Rupintojas, kuris yra ribotai veiksnaus asmens tevas, motina ar kitas artimasis giminaitis, visais atvejais pareigas atlieka neatlygintinai. Kitais atvejais rupintojas turi teise i savo patirtu butinu išlaidu, susijusiu su rupintojo pareigomis, atlyginima iš ribotai veiksnaus asmens turto. Šiu išlaidu dydi bei ju atlyginimo tvarka nustato teismas pagal rupintojo prašyma.3. Šis straipsnis netaikomas tais atvejais, kai globejo ar rupintojo funkcijas atlieka gydymo, auklejimo ar globos (rupybos) institucija.4. Nepilnameciu asmenu globejai ir rupintojai turi gyventi kartu su nepilnameciu. Nepilnamecio, sulaukusio šešiolikos metu, rupintojas gali gyventi skyrium, jeigu del to sutikima dave valstybine vaiku teisiu apsaugos institucija.5. Globejai ir rupintojai privalo informuoti globos (rupybos) institucija apie savo gyvenamosios vietos pasikeitima.6. Jeigu išnyksta aplinkybes, del kuriu asmuo buvo pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu, asmens globejas ar rupintojas turi kreiptis i teisma del globos ar rupybos panaikinimo. Del globos ar rupybos panaikinimo teise kreiptis i teisma taip pat turi globos ir rupybos institucijos ir prokuroras.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.