3.246 straipsnis. Globejo ir rupintojo atleidimas nuo pareigu atlikimo

3.246 straipsnis. Globejo ir rupintojo atleidimas nuo pareigu atlikimo
1. Nepilnamecio globejas ar rupintojas gali buti teismo nutartimi atleistas nuo globejo ar rupintojo pareigu, jeigu nepilnametis gražinamas tevams arba iteviams.2. Globejas ar rupintojas gali buti teismo nutartimi atleistas nuo pareigu atlikimo, jeigu ju negali atlikti del savo ar artimuju giminaiciu ligos, savo turtines padeties pablogejimo ar del kitu svarbiu priežasciu.3. Jeigu globejas ar rupintojas netinkamai atlieka pareigas, neužtikrina globotinio ar rupintinio teisiu ir interesu apsaugos, naudojasi savo teisemis savanaudiškais tikslais, jie gali buti teismo nutartimi nušalinti nuo globejo ar rupintojo pareigu. Jeigu šiais globejo ar rupintojo veiksmais buvo padaryta žala neveiksniam ar ribotai veiksniam asmeniui, globejas ar rupintojas privalo ja atlyginti. Kreiptis i teisma del globejo ar rupintojo nušalinimo turi teise globos (rupybos) institucijos arba prokuroras.