3.249 straipsnis. Vaiko globos (rupybos) nustatymo principai

3.249 straipsnis. Vaiko globos (rupybos) nustatymo principai
1. Vaiko globos (rupybos) nustatymo principai:1) vaiko interesu pirmumas;2) pirmumo teise tapti globejais (rupintojais) turi vaiko artimieji giminaiciai, jeigu tai atitinka vaiko interesus;3) vaiko globa (rupyba) šeimoje;4) broliu ir seseru neišskyrimas, išskyrus atvejus, kai tai pažeidžia vaiko interesus.2. Nustatant ir naikinant vaiko globa (rupyba), skiriant globeja (rupintoja), vaikui, galinciam išreikšti savo nuomone, suteikiama galimybe buti išklausytam ir jo nuomone yra svarbi priimant sprendimus.