3.250 straipsnis. Vaiku, kuriems reikalinga globa (rupyba), nustatymas ir apskaita

3.250 straipsnis. Vaiku, kuriems reikalinga globa (rupyba), nustatymas ir apskaita
1. Mokymo, auklejimo, sveikatos priežiuros, policijos ir kitokiu instituciju darbuotojai, taip pat kiti asmenys, turintys duomenu apie nepilnamecius, likusius be tevu globos, taip pat apie butinuma ginti nepilnameciu teises ir interesus (žiaurus tevu elgesys su vaikais, tevu liga, mirtis, išvykimas ar dingimas, tevu atsisakymas atsiimti vaikus iš mokymo, auklejimo ar gydymo istaigu ir t. t.), privalo apie tai nedelsdami informuoti valstybine vaiko teisiu apsaugos institucija pagal vaiko ar savo gyvenamaja vieta.2. Vaikus, kuriems reikalinga globa (rupyba), nustato ir tokiu vaiku apskaita tvarko ir užtikrina valstybine vaiko teisiu apsaugos institucija. Ši institucija, gavusi informacija apie vaika, kuriam reikalinga globa (rupyba), privalo užtikrinti laikinosios globos (rupybos) jam paskyrima per tris dienas.3. Šio straipsnio 1 dalyje numatytu instituciju vadovai ir kitokie pareigunai už melagingos informacijos suteikima, vaiko, kuriam reikalinga globa (rupyba), slepima, kliudyma jam nustatyti globa (rupyba) ar kitokius vaiko teisiu ir interesu pažeidimus atsako istatymu nustatyta tvarka.