3.253 straipsnis. Vaiko laikinoji globa (rupyba)

3.253 straipsnis. Vaiko laikinoji globa (rupyba)
Vaiko laikinoji globa (rupyba) – laikinai be tevu globos likusio vaiko priežiura, auklejimas, jo teisiu ir teisetu interesu atstovavimas bei gynimas šeimoje, šeimynoje ar institucijoje. Vaiko laikinosios globos (rupybos) tikslas – gražinti vaika i šeima.