3.254 straipsnis. Vaiko laikinosios globos (rupybos) nustatymo pagrindai

3.254 straipsnis. Vaiko laikinosios globos (rupybos) nustatymo pagrindai
Vaiko laikinoji globa (rupyba) nustatoma, kai vaiko:1) tevai arba turimas vienintelis iš tevu yra dinge ir ju ieškoma (kol teismas tevus pripažins nežinia kur esanciais arba paskelbs mirusiais);2) tevai arba turimas vienintelis iš tevu laikinai negali rupintis vaiku del abieju tevu ar vieno iš ju ligos, suemimo, bausmes atlikimo ar kitu svarbiu priežasciu;3) tevai arba turimas vienintelis iš tevu nesirupina, nesidomi vaiku, jo neprižiuri, netinkamai aukleja, naudoja fizini ar psichini smurta, ir del to kyla pavojus vaiko fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi ir saugumui (kol teismo tvarka vaikas bus atskirtas nuo tevu).