3.256 straipsnis. Vaiko nuolatine globa (rupyba)

3.256 straipsnis. Vaiko nuolatine globa (rupyba)
Nuolatine globa (rupyba) nustatoma be tevu globos likusiems vaikams, kurie esamomis salygomis negali grižti i savo šeima, ir ju priežiura, auklejimas, teisiu bei teisetu interesu atstovavimas ir gynimas pavedamas kitai šeimai, šeimynai ar vaiku globos (rupybos) institucijai.