3.26 straipsnis. Sutuoktiniu lygiateisiškumas

3.26 straipsnis. Sutuoktiniu lygiateisiškumas
1. Sudare santuoka, sutuoktiniai igyja šioje knygoje numatytas teises ir pareigas.2. Sutuoktiniai turi lygias teises ir vienoda civiline atsakomybe vienas kitam bei vaikams santuokos sudarymo, jos trukmes ir jos nutraukimo klausimais.3. Sutuoktiniai susitarimu negali atsisakyti teisiu ar panaikinti pareigu, kurios pagal istatymus atsiranda kaip santuokos pasekme.