3.262 straipsnis. Vaiko laikinosios globos (rupybos) nustatymas

3.262 straipsnis. Vaiko laikinosios globos (rupybos) nustatymas
1. Vaiko laikinoji globa (rupyba) nustatoma nuo prašymo iregistravimo dienos rajono (miesto) savivaldybeje jos valdybos (mero) sprendimu (potvarkiu) pagal valstybines vaiko teisiu apsaugos institucijos teikima.2. Vaiku laikinoji globa (rupyba) organizuojama pagal vaiku laikinosios globos (rupybos) nuostatus, kuriuos tvirtina Vyriausybe ar jos igaliota valstybes institucija.