3.266 straipsnis. Vaiko globos (rupybos) organizavimas

3.266 straipsnis. Vaiko globos (rupybos) organizavimas
1. Vaiko globa (rupyba) savo teritorijoje organizuoja rajono (miesto) savivaldybes vaiko teisiu apsaugos institucija.2. Organizuodama vaiko globa (rupyba), rajono (miesto) valstybine vaiko teisiu apsaugos institucija bendradarbiauja su kitomis vietos savivaldos ir nevyriausybinemis institucijomis bei organizacijomis, susijusiomis su vaiko teisiu apsauga.3. Vaiko globos (rupybos) organizavimo tvarka šios knygos pagrindu nustato Vyriausybes patvirtinti Vaiko globos organizavimo nuostatai.